Для АкционеровО компанииКонтактыНовости компанииПродукция
 
Поиск по каталогу:


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

19.04.2012

Повідомлення про виникнення особливої  інформації про емітента

1.      Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЕФЕКТ"

1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00333919

1.4. Місцезнаходження емітента: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10

1.5. Міжміський код, телефон, факс емітента: 057 7372482, 057 7574480

1.6. Електронна поштова адреса емітента: eсonom@effect.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

 емітентом для розкриття інформації: http://www.effect.ua/Shareholders/

1.8. Регіон емітента: 6310138800

1.9. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.      Текст повідомлення

Згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 18.04.2012 р. (протокол №25 від 18.04.2012р.) відбулися наступні зміни в складі посадових осіб - припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, припинення повноважень членів Ревізійної комісії, та обрання членів Ревізійної комісії.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Протокол № 25 від 18.04.2012р.) щодо припинення повноважень:

- члена Наглядової ради  Азарової Сталіни Марківни (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%.  Перебувала на посаді з 28.04.2009р. по 18.04.2012р.

- члена Наглядової ради Глушко Сергія Миколайовича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 86,4883%.  Перебував на посаді з 28.04.2009р. по 18.04.2012р.

- члена Наглядової ради Фільштінского Леоніда Михайловича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 10,8696%.  Перебував на посаді з 28.04.2009р. по 18.04.2012р.

- члена Ревізійної комісії Григор’євої Тетяни Вікторівни  (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1672%.  Перебувала на посаді з 01.06.2007р. по 18.04.2012р.

- члена Ревізійної комісії Лук’янчікової Марини Костянтинівни  (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1003%. 

- члена Ревізійної комісії Усової Віри Григорівни (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%.  Перебувала на посаді з 01.06.2007р. по 18.04.2012р.

 Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Протокол № 25 від 18.04.2012р.)

щодо обрання на посаду:

- члена Наглядової ради  Азарову Сталіну Марківну (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

з 2004р. – по теперішній час член Наглядової ради АТ „ЕФЕКТ”.

- члена Наглядової ради Глушко Сергія Миколайовича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 86,4883%.  Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2007р. – по теперішній час член наглядової ради  АТ „ЕФЕКТ”

- члена Наглядової ради Фільштінского Леоніда Михайловича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 10,8696%.   Термін повноважень – 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

З 2009р. – по теперішній час генеральний директор ТОВ „Тубний завод”.

- члена Ревізійної комісії Григор’єву Тетяну Вікторівну  (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1672%.   Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2008 р. – по теперішній час оформлювач готової продукції парфумерного цеху АТ „ЕФЕКТ”.

- члена Ревізійної комісії Лук’янчікову Марину Костянтинівну  (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1003%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2007 р. – по теперішній час укладальник - пакувальник готової продукції ТОВ „ФІТОДОКТОР”

- члена Ревізійної комісії Усову Віру Григорівну (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%.  Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

 з 1984 р. – по теперішній час  начальник планово-економічного відділу АТ „ЕФЕКТ”.

3.Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний  директор    Бобик Дмитро Ілліч

       

19  квітня 2012 року         М.П.