Для АкционеровО компанииКонтактыНовости компанииПродукция
 
Поиск по каталогу:


Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 19 квітня 2018 року

26.04.2018

Шановний акціонере!

АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 19 квітня 2018 року згідно із порядком денним:

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ»: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання секретаря річних загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Дугін В. Б., члени Лічильної комісії – Клименко Л. Д., Плотнікова І. І. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ».

2) Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» – Кононенко Я. В.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Підсумки голосування:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні - немає, або 0,00 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 1 засідання тимчасової лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Дугін В. Б., члени Лічильної комісії – Клименко Л. Д., Плотнікова І. І. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ».

2) Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» – Кононенко Я. В.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

 

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 1 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 2 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 3 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 4 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

6. Затвердження річного звіту АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 5 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

7. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 6 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень: Глушка Сергія Миколайовича - Голови Наглядової ради; Кононенко Яни Володимирівни – члена Наглядової ради; Фільштінського Леоніда Михайловича – члена Наглядової ради.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 7 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень: Глушка Сергія Миколайовича - Голови Наглядової ради; Кононенко Яни Володимирівни – члена Наглядової ради; Фільштінського Леоніда Михайловича – члена Наглядової ради.

 

9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

№ з/п

ПІБ кандидата

Кількість голосів, відданих за члена Наглядової ради

Результат проведеного голосування

1

Глушко Сергій Миколайович

2936

Обрання до складу

2

Кононенко Яна Володимирівна

2936

Обрання до складу

3

Фільштінський Леонід Михайлович

2936

Обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 8808.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні                                - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                        - 0.

(згідно з протоколом № 8 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Глушка Сергія Миколайовича, Кононенко Яну Володимирівну, Фільштінського Леоніда Михайловича.

 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 9 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Наглядової ради.

 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» у складі: Григор’євої Т. В., Лук’янчикової М. К., Усової В. Г. у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 10 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» у складі: Григор’євої Т. В., Лук’янчикової М. К., Усової В. Г. у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.

 

12. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Проголосували:

№ з/п

ПІБ кандидата

Кількість голосів, відданих за члена Ревізійної комісії

Результат проведеного голосування

1

Григорєва Тетяна Вікторівна

2936

Обрання до складу

2

Петренко Юлія Вікторівна

2936

Обрання до складу

3

Усова Віра Григорівна

2936

Обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 8808.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні                                - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                        - 0.

(згідно з протоколом № 11 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» Григор’єву Тетяну Вікторівну, Петренко Юлію Вікторівну, Усову Віру Григорівну.


13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 12 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

 

14. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 13 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

 

15. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 14 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

 

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених АТ «ЕФЕКТ», депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам АТ «ЕФЕКТ», поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ЕФЕКТ», укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими АТ «ЕФЕКТ» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 6,0 (шість) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна АТ «ЕФЕКТ», збільшення/зменшення вартості активів АТ «ЕФЕКТ» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2.Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча або особу, яка виконує його обовязки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів.

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 15 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених АТ «ЕФЕКТ», депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам АТ «ЕФЕКТ», поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ЕФЕКТ», укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими АТ «ЕФЕКТ» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 6,0 (шість) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна АТ «ЕФЕКТ», збільшення/зменшення вартості активів АТ «ЕФЕКТ» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2.Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча або особу, яка виконує його обовязки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів.

 

17. Про надання згоди на вчинення АТ «ЕФЕКТ» правочинів з заінтересованістю.

Проект рішення:

1) На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

2) Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 16 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1) На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

2) Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

 

Роботу лічильної комісії на зборах завершено. Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню.

 

Генеральний директор  АТ «ЕФЕКТ»                                                                       Д.І. Бобик